ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างท่อระบายและร่องระบายน้ำ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

ุุ     ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดลอกหนองบาก หมู่ที่ 4 บ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่  

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ