ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายบ้านช่างเตี้ยไปนาโฮโหลง) ม.3

     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(สายดอนปู่ตาไปนาเหล่า) งบประมาณ 105,000  บาท  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(สายบ้านช่างเตี้ยไปนาไฮโหลง)ม. 3  งบประมาณ  190,900  บาท ราคากลางกำหนดวันที่  15  มีนาคม  2561

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ