ราคากลางโครงการอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ศพด.ในเขตพื้นตำบลคึมใหญ่

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ศพด.ในเขตพื้นตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 630,866.32 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พ.ย. 60 เป็นเงิน 630,866.32 บาท

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ