ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำผ่าซีก หมู่ที่ 9 บ้านไร่แสนสุข

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำผ่าซีก หมู่ที่ 9 บ้านไร่แสนสุข ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 280,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 ก.ย. 60 เป็นเงิน 280,000 บาท

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ