ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านภูเขาขาม (ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์)

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านภูเขาขาม (ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์) ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 134,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 ก.ย. 60 เป็นเงิน 134,600 บาท

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ