ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
15/08/65 ธานธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ มีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในตำบลคึมใหญ่ จึงมอบหมายให้ ท่านอาคม ดวงโสภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่คึมใหญ่ นำทีมสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านตำบลคึมใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน
20/09/65 เวลา 10.00 น. ท่านธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน จึงนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟถนนแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนตำบลคึมใหญ่มากขึ้น และลดปัญหาอุบัติเหตุ
วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ นายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมจิตอาสาเดือนพฤษภาคม 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดอุโบสถ สถานที่วัดในตำบลคึมใหญ่
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยนายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน และมอบหน้ากากอนามัยสำหรับการดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 240 กล่อง และมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับการดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนและตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 500 ชุด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ